OSP Kurzyna

Zarząd

ZARZĄD OSP KURZYNA ŚREDNIA

Prezes – Syty Krzysztof

Naczelnik – Taper Dariusz

Wiceprezes – Smutek Marcin

Sekretarz – Rusinek Marcin

Skarbnik – Garbacz Sabina

Kronikarz – Przybysz Grzegorz

Gospodarz –Kruk Beata


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Żywko Mariusz

Sekretarz – Bąk Jerzy

Członek – Zając Łukasz

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostali wybrani podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w 2021 r.