OSP Kurzyna

Wyposażenie

Na wyposażeniu jednostki OSP Kurzyna znajdują się:

Wóz bojowy VOLVO GBA 2,5/16

pozostałe wyposażenie wkrótce zostanie sfotografowane i umieszczone na stronie