OSP Kurzyna

Dofinansowanie OSP Kurzyna Średnia

DOFINANSOWANIE OSP Kurzyna Średnia

Jednostka OSP Kurzyna Średnia otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kurzyna Średnia celem zwiększenia potencjału technicznego” z Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.Dzięki wsparciu Ministerstwo Klimatu i Środowiska , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie .Celem Programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratunkowych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.